ΧΑΛΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ ΚΡΗΤΗ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ

<!-- saved from url=(0014)about:internet

Δ/νση: Λεωφ. Χρυσοστόμου 43 & Παπανδρεόυ Γ, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τηλέφωνο: 2810232425 - Fax:  2810237277

SΔ/νση: Λεωφ. Χρυσοστόμου 43 & Παπανδρεόυ Γ, 71306, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Τηλέφωνο 2810232425 - Fax:  2810237277